معافیت‌ بیمه‌شدگان بدون کارفرما منوط به ارزیابی آزمون وسع شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی مواد الحاقی کمیسیون تلفیق، بند (ش) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند. طبق این مصوبه، در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت‌پوشش […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی مواد الحاقی کمیسیون تلفیق، بند (ش) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت‌پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند «ض» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است.
در مورد بیمه شدگانی که در طول سال‌های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع : خبرگزاری مهر