معامله دناپلاس در بورس ۲۵۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، امروز ۱۰ هزار دستگاه پژو دنا پلاس دنده‌ای سفید، معامله شد، عرضه ۱۰،۰۰۰۰ دستگاه بوده و تقاضا ۱۶،۹۷۶ است، قیمت پایه ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ تومان بوده و قیمت کشف شده ۳۸۰ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان تمام شد این خودرو در بازار آزاد ۶۳۰ میلیون تومان است که معامله […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، امروز ۱۰ هزار دستگاه پژو دنا پلاس دنده‌ای سفید، معامله شد، عرضه ۱۰،۰۰۰۰ دستگاه بوده و تقاضا ۱۶،۹۷۶ است، قیمت پایه ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ تومان بوده و قیمت کشف شده ۳۸۰ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان تمام شد این خودرو در بازار آزاد ۶۳۰ میلیون تومان است که معامله در بورس کالا نشان داد می‌توان با یک راهکار ساده جلوی افزایش قیمت بازار را گرفت.

منبع : مهر نیوز