معاونان دادستان تهران از ندامتگاه‌های پایتخت بازدید کردند

به گزارش سردبیر پرس، معاونان دادستان تهران و سرپرستان دادسراهای ناحیه ۱۶ و ۳۰؛ با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ و ضمن دیدار با ۱۴ زندانی، دستورات لازم را صادر کردند. همچنین معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۶ از ندامتگاه تهران بزرگ بازدید و زمینه آزادی یک زندانی واجد شرایط را فراهم کرد. […]

به گزارش سردبیر پرس، معاونان دادستان تهران و سرپرستان دادسراهای ناحیه ۱۶ و ۳۰؛ با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ و ضمن دیدار با ۱۴ زندانی، دستورات لازم را صادر کردند.
همچنین معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۶ از ندامتگاه تهران بزرگ بازدید و زمینه آزادی یک زندانی واجد شرایط را فراهم کرد.
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۸، با حضور در زندان زنان شهر ری از این زندان بازدید کرد.
برنامه‌های حضور مؤثر و هدفمند معاونان دادستان تهران و قضات پرونده‌ها در زندان‌ها، در راستای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و دستورات دادستان تهران مبنی بر نظارت بر عملکرد زندان‌ها و نحوه نگهداری متهمان و محکومان، به طور مستمر در نواحی ۳۲ گانه دادسرای تهران برگزار می‌شود.

منبع : مهر نیوز