معاون استاندار: ۱۴هزار شغل در مشاغل خانگی کرمان ایجاد شد

به گزارش سردبیر پرس، حسین مهرابی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: بانک رسالت تفاهم نامه ۳۰ هزار شغل در استان کرمان امضا کرده که باهمکاری بنیاد برکت ۶ هزار شغل در مرحله اجرا قرار گرفته و در این خصوص تفاهم نامه با مس شهید باهنر، نظم آوران و گهرزمین تفاهم […]

به گزارش سردبیر پرس، حسین مهرابی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: بانک رسالت تفاهم نامه ۳۰ هزار شغل در استان کرمان امضا کرده که باهمکاری بنیاد برکت ۶ هزار شغل در مرحله اجرا قرار گرفته و در این خصوص تفاهم نامه با مس شهید باهنر، نظم آوران و گهرزمین تفاهم نامه آماده شده است.
وی با اشاره به همکاری اتاق بازرگانی با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: گروه کاری ذیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در استان داریم و باید مدلی بیابیم که در چارچوب گروه ‌کاری اشتغال استان عدد ۱۲ هزار فرصت جدید شغلی را محقق کند و طرح ها را به نتیجه برساند.
معاون امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه برنامه زمان بندی تعهد اشتغال مجمع نمایندگان و اینکه جدول زمان بندی آن تا پنجم تیرماه ارائه می‌شود عنوان کرد: بانک رسالت ۱۵ هزار شغل خانگی را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تفاهم رسیده و متعهد شده است.
وی با تاکید بر اینکه گزارش تحقیقات آسیب شناسی تا پنجم تیرماه در توسعه مشاغل خانگی ارائه شود گفت: زنجیره این مشاغل نیز باید با همکاری دستگاه های مختلف درنظر گرفته و اجرایی شود.
سازمان مسئولیت‌های اجتماعی در صورتی در استان ایجاد شود ۵۰ درصد منابع شرکت های بزرگ را می‌تواند با فعالیت اشتغال بخشی به سمت مشاغل خرد و خانگی ببریم.
تغییرات دولت ها نباید بر معیشت مردم تاثیر بگذارد
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به ضرورت های حضور حداکثری مردم در انتخابات و همکاری با دولت جدید گفت: برای منافع ملی برای تعیین کابینه کارآمد و قوی، کوتاه نخواهیم آمد.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در مشاغل خانگی اتاق بازرگانی کرمان فراتر از مسئولیت های خود ظاهر شده و اتفاقات استان با محوریت اتاق جای قدردانی دارد بیان داشت: جمع اقدامات مبنای تصمیم‌گیری می شود و اتاق بازرگانی که مسئول و عهده دار کار شده یک برنامه زمان بندی مشخص در ارتباط با کار باید باشد.
وی با اشاره به منطقه بندی اقتصادی و ظرفیت هایی که استان کرمان دارد، تقسیم بندی کار را مشخص می کند ادامه داد: امروز برنامه زمان بندی مشخصی پیشنهاد و تکالیف دستگاه ها تعیین می‌شود که بر اساس توافق و سند مبنای کار باشد و تغییرات دولت‌ها نباید در اشتغال و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: گزارشی از عملکرد مشاغل خانگی اعتبارات و آسیب شناسی ارائه شود و آیا بابت این آسیب ها، وضعیت استمرار و نداشتن فعالیت و نیمه تعطیل شدن فعالیت ها را داریم؟ تعیین منابع مالی، نرخ رایج بانک ها برای مشاغل خانگی امکان اثربخشی ندارد و اکنون باید اعتبارات برای شرایط خاص این مشاغل درنظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: نظام بانکی همچون بانک رسالت فعالیت های خوبی در توسعه مشاغل خانگی استان کرمان داشته‌اند و منابع تعهدات بنگاه های اقتصاد در اشتغال مطرح می شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد می کنیم که نشست مشترک بنگاه ها با حضور مدیران دولتی معادلی از اعتبارات را به انواع سپرده در بانک های استان اختصاص دهند که ضمن توافق با این بانک ها، نرخی برای کسب و کارهای کوچک تخصیص یابد.
پورابراهیمی گفت: نکته دیگر برای توسعه مشاغل خانگی استفاده از بستر آموزش ها در مراکز دانشگاهی و فنی حرفه ای می تواند باشد که در بازاریابی و مجموعه ها نیز نیازمند کمک اتاق بازرگانی هستیم که برای خرید مواد اولیه به آن نیاز داریم.
وی اضافه کرد: فضای مجازی در ایجاد شغل و پشتیبانی از آن نقشی مهم دارد که در استان سندیکا و تشکلی در این بخش تشکیل شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی آمادگی دارد که کرمان را به عنوان استان موفق در تامین، تجهیز و راه اندازی مشاغل خرد و خانگی و کسب و کار کوچک معرفی کند اما فعالیت های بنیادین مسیر حرکت ما را باید تغییر دهد.
وی اظهار داشت: براساس برنامه زمان بندی، تکالیف دستگاه ها و قطب های منطقه ای رویکردها را در توسعه مشاغل خانگی استان کرمان تغییر دهیم.