معرفی نماینده ناشران کودک برای مدیریت در نمایشگاه کتاب

فتح‌الله فروغی دبیر انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس گفت: انجمن ما برای تعامل و همکاری با نمایشگاه کتاب تهران در دوره پیش‌رو، با وجود بی‌اعتنایی مدیریت نمایشگاه و وزارت ارشاد نسبت به توان مدیریتی ما، در نهایت تصمیم گرفت نماینده خود برای سرپرستی بخش کودک و نوجوان را […]

فتح‌الله فروغی دبیر انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس گفت: انجمن ما برای تعامل و همکاری با نمایشگاه کتاب تهران در دوره پیش‌رو، با وجود بی‌اعتنایی مدیریت نمایشگاه و وزارت ارشاد نسبت به توان مدیریتی ما، در نهایت تصمیم گرفت نماینده خود برای سرپرستی بخش کودک و نوجوان را معرفی کند.
وی افزود: در این‌زمینه روز گذشته نامه‌ای برای رئیس شورای برنامه‌ریزی و اجرایی صنف تنطیم و آقای مسعود گلابی به عنوان نماینده ما معرفی شد.

دبیر انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در ادامه گفت: طی روزها و ماه‌های اخیر، دیدارهایی با رئیس نمایشگاه کتاب و نیز مشاور اجرایی معاونت فرهنگی داشتیم و خواستار این شده بودیم تا تجربه و توان حرفه‌ای انجمن در شئون مختلف نمایشگاه اعم از شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های مرتبط مورد توجه قرار بگیرد که متأسفانه این موضوع مورد پذیرش و توجه قرار نگرفت.
وی در پایان گفت: با وجود این‌که این‌مساله از سوی انجمن پذیرفته نبود، اما در نهایت تصمیم گرفتیم برای همدلی با مجموعه نمایشگاه و مخاطبان آن اقدام به معرفی نماینده خود برای مدیریت بخش کودک و نوجوان کنیم.