معلم ساوجبلاغی در جشنواره الگوهای تدریس کشوری شایسته تقدیر شد

صمد پورروستا در گفت‌وگو با اشاره به اینکه مرحله نهایی جشنواره الگوهای برتر تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: در مرحله کشوری جشنواره الگوی برتر تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی ۱۱۰ نفر شرکت کردند که زهرا جلیلی از معلمان ساوجبلاغ توانست عنوان شایسته […]

صمد پورروستا در گفت‌وگو با اشاره به اینکه مرحله نهایی جشنواره الگوهای برتر تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: در مرحله کشوری جشنواره الگوی برتر تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی ۱۱۰ نفر شرکت کردند که زهرا جلیلی از معلمان ساوجبلاغ توانست عنوان شایسته تقدیر را به خود اختصاص دهد.
وی هدف اصلی برگزاری این جشنواره در این مرحله را گفتمان سازی و ایجاد فضای یاددهی و یادگیری، رسیدن به الگوی اثر بخش و برتر تدریس در دروس کارگاهی با رویکرد تلفیق شایستگی عنوان کرد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ یادآور شد: برگزاری این جشنواره‌ها به ارتقای شایستگی، صلاحیت و مهارت حرفه‌ای معلمان منجر می‌شود.
پور روستا با اشاره به اینکه با روش‌های سنتی نمی‌توان کلاس‌های درس را تغییر داد، خاطرنشان کرد: باید در راستای نوین سازی شیوه‌های ارائه درس کوشید.
وی تصریح کرد: در دنیای امروز باید تعلیم و تربیت را از روش سنتی به شیوه جدید تغییر و گرایش به پرسشگری و جست‌وجوگری را در دانش آموزان افزایش دهیم تا آنها بر اساس نیازهای امروز جامعه تربیت شوند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه سه رکن محتوا، کنجکاوی و رابطه در فرآیند آموزش و تدریس وجود دارد، عنوان کرد: امروز با دانش آموزانی مواجهیم که هر کدام نیازهای متفاوتی دارند و برای هر یک باید الگوی تدریس مجزایی ایجاد کنیم و این امر نیاز به ایجاد رابطه عاطفی درگیرانه‌تری بین معلم و دانش‌آموز دارد.
پورروستا متذکر شد: تمرکز بر مهارت حرفه‌ای و ارتقای شایستگی معلمان از اهداف برگزاری جشنواره تدریس برتر است زیرا فرآیند تدریس نقش بسزایی در یادگیری کیفی دانش آموزان در کلاس درس معلم دارد.

منبع : خبرگزاری مهر