معیار انتخاب مدیران رای دادن به دولت نیست/ استفاده از نیروی بومی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حشمت الله احمد زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: از نیروهای بومی استان در انتخاب مدیران استفاده خواهم کرد. وی ابراز داشت: جایی نگفته‌ام که مدیران دولت قبلی را جارو خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حشمت الله احمد زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: از نیروهای بومی استان در انتخاب مدیران استفاده خواهم کرد.
وی ابراز داشت: جایی نگفته‌ام که مدیران دولت قبلی را جارو خواهم کرد.