مماشات دستگاه قضایی با یکی از فرمانداران فارس کذب است

به گزارش سردبیر پرس، حجت الاسلام سید کاظم موسوی با بیان اینکه پرونده مذکور در جریان رسیدگی است و از سوی شعبه مربوطه برای روزهای آتی وقت رسیدگی تعیین شده تاکید کرد: همین امر از کذب بودن خبر مذکور و عدم اطلاع کافی و اِشراف حقوقی برخی افراد اظهار نظر کننده حکایت دارد. وی با […]

به گزارش سردبیر پرس، حجت الاسلام سید کاظم موسوی با بیان اینکه پرونده مذکور در جریان رسیدگی است و از سوی شعبه مربوطه برای روزهای آتی وقت رسیدگی تعیین شده تاکید کرد: همین امر از کذب بودن خبر مذکور و عدم اطلاع کافی و اِشراف حقوقی برخی افراد اظهار نظر کننده حکایت دارد.

وی با تأکید بر اینکه پیگرد قضائی نسبت به منتشر کنندگان این خبر در دستور کار قرار خواهد گرفت تصریح کرد: دستگاه قضائی همواره با استقلال رأی و تصمیم و به دور از هر گونه دیدگاه سیاسی به پرونده‌ها رسیدگی کرده و هیچگاه مرعوب هیچ فشار سیاسی، جناحی و رسانه‌ای نگردیده و نخواهد شد.

این مقام ارشد قضائی استان فارس با اشاره به اینکه در هیچ بخشی از خبر منتشر شده منبع قابل قبولی برای ادعاهای مطرح شده ذکر نشده است گفت: انتشار این دسته از اخبار بی پایه در ایامی که دستگاه قضائی در برخورد قاطع با فساد یکه تاز میدان مبارزه با فساد است و عملکرد مناسبی را در حوزه‌های گوناگون از خود بر جای گذاشته نشان از عدم آگاهی‌های حقوقی و آشنایی با روند رسیدگی‌های قضائی برخی در جهت زیر سوال بردن خدمات قوه قضائیه در دوران تحول قضائی دارد.