مواد غذایی پخته شده را دو ساعت بیشتر در هوای آزاد نگهداری نکنید

کارشناس تغذیه شهرستان کرمانشاه گفت: با توجه به توزیع نذری در ایام محرم، به دلیل گرمای هوا امکان فاسد شدن مواد غذایی وجود دارد و نباید مدت طولانی در هوای آزاد بماند. منبع : سردبیر پرس

کارشناس تغذیه شهرستان کرمانشاه گفت: با توجه به توزیع نذری در ایام محرم، به دلیل گرمای هوا امکان فاسد شدن مواد غذایی وجود دارد و نباید مدت طولانی در هوای آزاد بماند.

منبع : سردبیر پرس