مواضع بی‌اساس شورای همکاری خلیج فارس درباره برنامه موشکی ایران

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر گنجانده شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات وین اصرار دارند.

سردبیر پرس -وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس  تاکید کردند؛ درگفت‌وگوها میان ایران و آمریکا بر سر احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ (برجام ) باید برنامه موشکی این کشور نیز گنجانده شود.

همچنین تاکید کردند؛ حضور کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در این گفتگوها ضروری است. این مواضع در حین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) در ریاض، پایتخت عربستان سعودی مطرح شد.