موردی از فوت بیماران مبتلا به کرونا در شبانه روزگذشته در استان ثبت نشد .

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت :براین اساس مجموع جانباختگان استان با ابتلای قطعی به کرونا همان ۳ هزار و ۱۳۲ نفر روز گذشته باقی ماند . منبع : سردبیر پرس

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت :براین اساس مجموع جانباختگان استان با ابتلای قطعی به کرونا همان ۳ هزار و ۱۳۲ نفر روز گذشته باقی ماند .

منبع : سردبیر پرس