موزه «عمارت مفخم» بجنورد‎

عمارت مفخم بزرگترین و شاخص‌ترین اثر تاریخی دروه قاجار در استان خراسان شمالی است. در بخش مردم شناسی موزه گوشه‌ای از فرهنگ اقوام شمال خراسان، آداب و رسوم، مشاغل سنتی و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است.

عمارت مفخم بزرگترین و شاخص‌ترین اثر تاریخی دروه قاجار در استان خراسان شمالی است.

در بخش مردم شناسی موزه گوشه‌ای از فرهنگ اقوام شمال خراسان، آداب و رسوم، مشاغل سنتی و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است.