موزه قرآن و کتابت تبریز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نقش تبریز در تاریخ و فرهنگ و هنر ایران نقشی ممتاز و تاثیر گذار بوده و مکتب هنری تبریز به عنوان مکتبی اصیل، نقش مهمی در تکامل مکاتب هنری پس از خود داشته است. مسجد صاحب الامر تبریز در جانب شرقی میدان صاحب آباد قرار گرفته است. نخست مسجد سلطنتی […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نقش تبریز در تاریخ و فرهنگ و هنر ایران نقشی ممتاز و تاثیر گذار بوده و مکتب هنری تبریز به عنوان مکتبی اصیل، نقش مهمی در تکامل مکاتب هنری پس از خود داشته است.
مسجد صاحب الامر تبریز در جانب شرقی میدان صاحب آباد قرار گرفته است. نخست مسجد سلطنتی شاه طهماسب صفوی بود. در سال ۱۰۴۵ قمری به وسیله سپاهیان سلطان مراد چهارم تخریب شد. پس از عقب نشینی عثمانیان دوباره آباد شد. در زلزله شدید سال ۱۱۹۳ ه. ق باز فرو ریخت. در سال ۱۲۰۸ به وسیله جعفر قلی خان دنبلی ملقب به باتمانقلیچ پسر احمد خان تجدید بنا یافت.
به دلیل ارزش‌های تاریخی این بنا که خود در بردارنده آثاری از خط و کتابت نیز است و همچنین جایگاه تبریز و هنرمندان آن در عرصه خط و کتابت در گذشته و حال و با توجه به پیشینه درخشان این مجموعه، بخشی از آن از سال ۱۳۸۰ به عنوان موزه قرآن و کتابت در معرض بازدید علاقمندان قرار گرفته است.
در این مجموعه گنجینه نفیسی از نسخ قرآن مجید مربوط به ادوار مختلف تاریخ و قطعات زیبایی از آثار خوشنویسان بنام به نمایش گذاشته شده است.

منبع : مهر نیوز