موضع وزیر ارشاد درباره فعالیت شبکه‌های نمایش خانگی

اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به طرز مشهودی این شبکه ها در جذب مخاطب موفق بوده اند و ما این را فرصت می دانیم و باید این شبکه ها تقویت شوند. منبع : مهر نیوز

اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به طرز مشهودی این شبکه ها در جذب مخاطب موفق بوده اند و ما این را فرصت می دانیم و باید این شبکه ها تقویت شوند.
منبع : مهر نیوز