موضع گیری انتخاباتی برهم صالح رئیس جمهوری عراق

به گزارش سردبیر پرس به نقل از خبرگزاری عراقی نینا، برهم صالح رئیس جمهور عراق، امروز شنبه تأکید کرد که انتخابات فردا یکشنبه، فرصتی برای تشکیل دولت توانمند در جهت ایجاد حکومتی ملی و نیرومند است. وی افزود که تحقق عدالت و استقلال ملی تنها از طریق تشکیل یک پارلمان قدرتمند محقق خواهد شد. برهم […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از خبرگزاری عراقی نینا، برهم صالح رئیس جمهور عراق، امروز شنبه تأکید کرد که انتخابات فردا یکشنبه، فرصتی برای تشکیل دولت توانمند در جهت ایجاد حکومتی ملی و نیرومند است.

وی افزود که تحقق عدالت و استقلال ملی تنها از طریق تشکیل یک پارلمان قدرتمند محقق خواهد شد.

برهم صالح اعلام کرد که چشم تمام جهان به سمت عراق خواهد بود و انتخابات باید پیامی از سوی مردم عراق به جهان باشد که بر آزادی و حاکمیت و پافشاری بر بازگرداندن عراق به جایگاه تمدنی و نقش محوری منطقه ای و بین المللی آن به عنوان گزینه های مردمی تأکید کند.

وی با اشاره به تصویب قانون جدید انتخابات و تشکیل کمیسیون جدید برای حفاظت از آرای مردم عراق، تأکید کرد که مشارکت گسترده مردم نقطه تحولی در سرنوشت عراق است و راه را برفرصت جویان و دستکاری کنندگان سرنوشت و آینده مردم خواهد بست.

منبع : مهر نیوز