موضوع تهاجم رسانه‌ای به افکارعمومی بررسی می‌شود

به گزارش سردبیر پرس، سی و هشتمین دوره از سلسله نشست‌های رسانه و اقتصاد با عنوان تهاجم رسانه‌ای به افکار عمومی و راهبردهای بازگشت آرامش به جامعه شنبه پانزدهم مهر در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود. در این برنامه که توسط گروه پژوهشی پدافند رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی دماوند برگزار می‌شود گزارش ۶ تحقیق مسئله محور […]

به گزارش سردبیر پرس، سی و هشتمین دوره از سلسله نشست‌های رسانه و اقتصاد با عنوان تهاجم رسانه‌ای به افکار عمومی و راهبردهای بازگشت آرامش به جامعه شنبه پانزدهم مهر در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.
در این برنامه که توسط گروه پژوهشی پدافند رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی دماوند برگزار می‌شود گزارش ۶ تحقیق مسئله محور در قالب سخنرانی‌های پژوهشی ارائه می‌شود.
سیده مهناز حسینی دبیر اجرایی این نشست ضمن معرفی محورهای علمی سخنرانی‌ها گفت: تهدیدهای شناختی و ترکیبی با منشأ رسانه‌های مهاجم، اقدامات و شیوه‌های رفتاری رسانه‌های مهاجم، رسانه‌ها و صیانت از افکار عمومی، شیوه‌های کارآمد مقابله با رسانه‌های مهاجم، سلاح‌های اجتماعی و رسانه‌ای، قوانین و مقررات و رویه‌های بازدارنده، آرامش اجتماعی و مدیریت رسانه‌ها، ترویج و تقویت آرامش اجتماعی از محورهای علمی این همایش هستند.
وی افزود: سازمان‌های پدافند غیر عامل کشور، بسیج اساتید استان تهران، کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، فرهنگسرای رسانه، اندیشکده راهبردی رسانه‌ها و فضای مجازی، دبیرخانه پدافند رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه واحد تهران مرکزی، پایگاه خبری آذر تاش، انجمن علمی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات به عنوان حامیان معنوی این نشست علمی، محققان جوان همکار را همراهی می‌کنند.
این‌برنامه روز شنبه ۱۵ مهر از ساعت ۱۶ در فرهنگسرای رسانه واقع در پاسداران، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا برگزار می‌شود.