میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن در زنجان ۶۰درصد است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، اصغر اسماعیلی قبل از ظهر یکشنبه در هفتمین جلسه شورای مسکن درمحل استانداری زنجان، گفت: در تامین بخش انشعابات پروژه های نهضت ملی مسکن مشکل داریم هرچند تامین انشعابات داخل سایت را راه و شهرسازی انجام داده ولی باید ایجاد زیرساخت ها در مسیر منتهی به سایت های اجرای پروژه […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، اصغر اسماعیلی قبل از ظهر یکشنبه در هفتمین جلسه شورای مسکن درمحل استانداری زنجان، گفت: در تامین بخش انشعابات پروژه های نهضت ملی مسکن مشکل داریم هرچند تامین انشعابات داخل سایت را راه و شهرسازی انجام داده ولی باید ایجاد زیرساخت ها در مسیر منتهی به سایت های اجرای پروژه ها در سریع ترین زمان انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن درغرب و شرق شهر زنجان بیش از ۶۰ درصداست.
اسماعیلی تاکید کرد: برخی از پروژه های نهضت ملی مسکن در زنجان بیش از ۶۹ تا ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که تعداد قابل توجهی از پروژه ها تا پایان سال قابل واگذاری است.
وی افزود: هر هفته جلسه با هدف تسریع در تحویل دو هزار واحد مسکونی از پروژه های نهضت ملی مسکن در محل اداره کل راه و شهرسازی استان و محل سایت پروژه های نهضت ملی مسکن در غرب و شرق شهر زنجان برگزار می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: تامین زیر ساخت ها در واحدهای مسکونی قابل تحویل از تاکیدات استاندار بوده و در اولویت است.
اسماعیلی افزود: در بازه زمانی کوتاهی که تا سفر رئیس جمهور داریم باید تمام زیر ساختها در پروژه ها آماده و تامین شود.