نابودی آفات خاک کشاورزی با یخ آب

به گزارش سردبیر پرس به نقل از صدا و سیما، بارش‌های اخیر در بسیاری از روستاها موجب شده کشاورزان از برف و یخ به عنوان آفت کُش سنتی استفاده کنند. بارش برف در کنار تأمین منابع آبی موجب شادی کشاورزان نیز شده است. کشاورزان معتقدند بارش برف علاوه بر برکت، برای زمین‌های کشاورزی آنان اهمیت […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از صدا و سیما، بارش‌های اخیر در بسیاری از روستاها موجب شده کشاورزان از برف و یخ به عنوان آفت کُش سنتی استفاده کنند. بارش برف در کنار تأمین منابع آبی موجب شادی کشاورزان نیز شده است.
کشاورزان معتقدند بارش برف علاوه بر برکت، برای زمین‌های کشاورزی آنان اهمیت بسیاری دارد.
یخ آب روش سنتی که از آن برای تقویت باغ‌های کشاورزی و به عنوان آفت کش استفاده می‌کنند. البته کارشناسان کشاورزی نیز مهر تأیید بر این روش قدیمی زده اند.
کارشناسان کشاورزی می‌گویند: یخ آب، ضمن نابودی آفت و بیماری خاک، باعث دیرتر شکوفه زدن گیاه و باغ نیز می‌شود.