نجات ۳۲ بطانه سنجاب ایرانی در سردشت

خالد بایزیدی، فرماندە یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت از نجات ۳۲ بطانه سنجاب ایرانی در مهمترین زیستگاه آن، یعنی جنگل‌های بلوط سردشت در آذربایجان غربی، خبر داد. منبع : مهر نیوز

خالد بایزیدی، فرماندە یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت از نجات ۳۲ بطانه سنجاب ایرانی در مهمترین زیستگاه آن، یعنی جنگل‌های بلوط سردشت در آذربایجان غربی، خبر داد.
منبع : مهر نیوز