نذرواره ۷۲ دیگ به نیت ۷۲ تن

نذرواره همزمان با سراسر کشور به نیت ۷۲ تن کربلا ، ۷۲ دیگ نذری که به اسم خود شهیدان کربلا می باشد طبخ شده و بین نیازمندان پخش خواهد شد.در دهه اول محرم، روز هفتم محرم به نیت ۷۲ تن شهیدان کربلا، ۷۲ دیگ نذری طبخ شده و فقط بین محرومین تقسیم خواهد شد. این […]

نذرواره همزمان با سراسر کشور به نیت ۷۲ تن کربلا ، ۷۲ دیگ نذری که به اسم خود شهیدان کربلا می باشد طبخ شده و بین نیازمندان پخش خواهد شد.در دهه اول محرم، روز هفتم محرم به نیت ۷۲ تن شهیدان کربلا، ۷۲ دیگ نذری طبخ شده و فقط بین محرومین تقسیم خواهد شد.
این نذرواره اولین بار در اراک اجرا شد.