نشست تجلیل از نویسندگان عرصه ادبیات

نشست تجلیل از نویسندگان عرصه ادبیات عصر امروز چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ با حضور انسیه خزعلی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و جمعی از نویسندگان حوزه دفاع مقدس در محل این معاونت برگزار شد. منبع : مهر نیوز

نشست تجلیل از نویسندگان عرصه ادبیات عصر امروز چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ با حضور انسیه خزعلی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و جمعی از نویسندگان حوزه دفاع مقدس در محل این معاونت برگزار شد.
منبع : مهر نیوز