نصیری به عنوان سرپرست تیم ملی کشتی ساحلی منصوب شد

رئیس فدراسیون کشتی در حکمی مسعود نصیری را به عنوان سرپرست تیم ملی کشتی ساحلی منصوب کرد.

به گزارش سردبیر پرس -بنا به پیشنهاد مسئول کمیته کشتی  های سنتی و ساحلی و موافقت فدراسیون کشتی، مسعود نصیری بعنوان سرپرست تیم ملی کشتی  ساحلی منصوب شد.