نظارت بازرسان بهداشتی بر توزیع نذورات با توجه به شیوع وبا و کرونا در استان

مدیر گروه سلامت مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: بیش از ۳۰۰ بازرس سلامت محیط ، نظارت بر رعایت‌های دستور‌های بهداشتی در موکب‌ها و هیات‌ها بر عهده دارند. منبع : سردبیر پرس

مدیر گروه سلامت مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: بیش از ۳۰۰ بازرس سلامت محیط ، نظارت بر رعایت‌های دستور‌های بهداشتی در موکب‌ها و هیات‌ها بر عهده دارند.

منبع : سردبیر پرس