نظام فرهنگی دانشگاه ها باید جوانی جوانان را به رسمیت بشناسد

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از دانشگاه پیام نور، فریدون رحیم زاده امروز در اختتامیه جشنواره دستاوردهای دانشگاه پیام نور افزود: حقیقتا عنوان «جشنواره» برای این مراسم با رنگ آمیزی، تنوع، قومیت و فرهنگ های مختلف که حول یک مجموعه واحد در دانشگاه پیام نور گردهم آمده اند، برازنده است. وی با عنوان […]

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از دانشگاه پیام نور، فریدون رحیم زاده امروز در اختتامیه جشنواره دستاوردهای دانشگاه پیام نور افزود: حقیقتا عنوان «جشنواره» برای این مراسم با رنگ آمیزی، تنوع، قومیت و فرهنگ های مختلف که حول یک مجموعه واحد در دانشگاه پیام نور گردهم آمده اند، برازنده است.
وی با عنوان اینکه این جشنواره نمادی از وحدت ملی و شادی و شعف است، افزود: دانشگاه پیام نور نشان داد در صورتی که اهتمام و جدیتی وجود داشته باشد، می شود دانشجویان را از سراسر کشور گردهم آورده و برنامه واحدی را اجرا کرد.
مشاور معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: وقتی دانشگاه و دانشجویان همکاری می کنند می شود اتفاقات بزرگی را شکل داد.
وی افزود: جشنواره ها همیشه ویترین و حاصل تلاش دانشجویان و برنامه ریزی مدیران است و می تواند سکوی پرشی برای آینده دانشگاه ها باشد.
رحیم زاده با عنوان اینکه در نظام فرهنگی دانشگاه ها باید کلمه جوانی به معنای واقعی به رسمیت شناخته شود، افزود: جوانی آسیب نیست و نباید دوره جوانی را دوره گذار تلقی کرد. جوانی موضوعیت دارد و باید کاری کنیم که جوانان در جایگاه خود قرار گیرند.