نظر سفیر قرقیزستان در مورد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سفیر قرقیزستان در ایران در سفر یک روزه به خراسان جنوبی با ظرفیت‌های مختلف این استان در بخش‌های مختلف اقتصادی آشنا شد. تورداکن سی دیکف گفت: در این سفر نگاه متفاوتی نسبت به خراسان جنوبی پیدا کردم و مأموریت دارم پیشنهادات استاندار خراسان جنوبی را برای توسعه روابط تجاری به […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سفیر قرقیزستان در ایران در سفر یک روزه به خراسان جنوبی با ظرفیت‌های مختلف این استان در بخش‌های مختلف اقتصادی آشنا شد.
تورداکن سی دیکف گفت: در این سفر نگاه متفاوتی نسبت به خراسان جنوبی پیدا کردم و مأموریت دارم پیشنهادات استاندار خراسان جنوبی را برای توسعه روابط تجاری به دولت قرقیزستان ارائه دهم.
مشروح گفتگوی سردبیر پرس با سفیر قرقیزستان در خراسان جنوبی را در این ویدئو ببینید.