نقاط ریزشی جاده چالوس ایمن‌سازی می‌شود

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، کاظم ناظری از اجرای پروژه ایمن‌سازی و اصلاح نقاط ریزشی در محور کرج- چالوس خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه هفت نقطه ریزشی محور ایمن‌سازی و اصلاح می‌شود. وی با اشاره به اینکه رفع این نقاط ریزشی با احداث دیوار حائل اجرایی می‌شود، گفت: این پروژه با اعتباری […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، کاظم ناظری از اجرای پروژه ایمن‌سازی و اصلاح نقاط ریزشی در محور کرج- چالوس خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه هفت نقطه ریزشی محور ایمن‌سازی و اصلاح می‌شود.
وی با اشاره به اینکه رفع این نقاط ریزشی با احداث دیوار حائل اجرایی می‌شود، گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان از اوایل تیرماه آغاز شده است و مدت قرارداد آن ۱۸ ماهه است.
رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با بیان اینکه این پروژه تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: نقطه ریزشی اول در محدوده تونل ۶ و ۷ به طول ۱۷۰ متر با احداث دیوار سنگی به ارتفاع سه متر ایمن‌سازی شد.
ناظری تصریح کرد: نقطه دوم محدوده پل خواب به طول ۲۰۰ متر در حال اجراست که تاکنون ۹۰ متر آن با احداث دیوار سنگی اجرایی شده است.
وی گفت: ایمن‌سازی و احداث دیوار سنگی در پنج نقطه ریزشی دیگر نیز به طول ۳۷۰ متر در دستور کار قرار گرفته است که پس از ایمن‌سازی محدوده پل خواب اجرای آن آغاز می‌شود.

منبع : خبرگزاری مهر