نقشه سه بعدی و باکیفیت گوگل از ارتباطات مغزی

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از پاپیولار مکانیکس، مغز این حشره متشکل از بیش از صدهزار سلول عصبی است که در نقشه یادشده حدود ۲۵ هزار سلول از این دست دیده می‌شود. سلول‌های یادشده در ۴۰۰۰ نوع مختلف قابل مشاهده هستند و میلیون‌ها مسیر ارتباطی آنها نیز در نقشه یادشده دیده می‌شود. گوگل […]

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از پاپیولار مکانیکس، مغز این حشره متشکل از بیش از صدهزار سلول عصبی است که در نقشه یادشده حدود ۲۵ هزار سلول از این دست دیده می‌شود. سلول‌های یادشده در ۴۰۰۰ نوع مختلف قابل مشاهده هستند و میلیون‌ها مسیر ارتباطی آنها نیز در نقشه یادشده دیده می‌شود.
گوگل نقشه یادشده را بزرگترین و با جزئیات ترین نقشه موجود از مغز انسان توصیف کرده و آن را یک نمودار دارای سیم کشی دانسته که مسیر ارتباطی سلول‌های مختلف مغزی در آن با رنگ‌های مختلف متمایز شده‌اند. برای متمایز سازی بخش‌های مختلف مغز در این نقشه از رنگ‌های نئون استفاده شده است.
محققان می‌توانند بخش‌های مختلف مغز را در این نقشه از یکدیگر جدا کنند و آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهند. دانشمندان امیدوارند بتوانند از این شیوه برای یافتن ارتباط میان بخش‌های مختلف مغز و رفتارهای خاص ناشی از فعالیت آنها استفاده کنند.
برای تهیه این نقشه بخش‌هایی از مغز حشره یادشده در قالب قطعاتی به ضخامت تنها ۲۰ میکرون برش زده شد و سپس با هدایت جریان الکترون از طریق میکروسکوپ الکترونی تصویربرداری از آن آغاز گردید. در نهایت مجموعه‌ای متشکل از ۵۰ تریلیون پیکسل سه بعدی به دست آمده و مورد پردازش قرار گرفت.