نقشه کرونایی قزوین و بویین زهرا قرمز شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، با اعلام نقشه جدید کرونایی کشور نام شهرهای قزوین و بویین زهرا به جمع شهرهای با رنگ قرمز کرونایی اضافه شد. این در حالی است که نام ۴ شهرستان دیگر قزوین یعنی تاکستان، آبیک، آوج و البرز نیز در جمع شهرهای با رنگ نارنجی و پرخطر دیده می‌شود. گفتنی است […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، با اعلام نقشه جدید کرونایی کشور نام شهرهای قزوین و بویین زهرا به جمع شهرهای با رنگ قرمز کرونایی اضافه شد.
این در حالی است که نام ۴ شهرستان دیگر قزوین یعنی تاکستان، آبیک، آوج و البرز نیز در جمع شهرهای با رنگ نارنجی و پرخطر دیده می‌شود.
گفتنی است در رنگ بندی جدید نقشه کرونایی قزوین ۱۲۰ شهر قزوین، ۱۲۹ شهر نارنجی، ۱۵۴ شهر زرد و تنها ۳۵ شهر آبی هستند.

منبع : خبرگزاری مهر