نقش عمده معاینه فنی خودروها در ایجاد هوای پاک در اراک

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سیدمهدی مصطفوی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی پیرامون ظرفیت‌های اجرای قانون هوای پاک در استان مرکزی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا امروز متأسفانه ۵۱ روز آلوده در استان ثبت شده که سال گذشته در این بازه، ۳۰ روز بوده و مجموع روزهای آلوده سال گذشته ۱۶۵ روز […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سیدمهدی مصطفوی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی پیرامون ظرفیت‌های اجرای قانون هوای پاک در استان مرکزی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا امروز متأسفانه ۵۱ روز آلوده در استان ثبت شده که سال گذشته در این بازه، ۳۰ روز بوده و مجموع روزهای آلوده سال گذشته ۱۶۵ روز بوده است که امیدواریم امسال از این رقم گذر نکنیم.
وی افزود: در خصوص بررسی اجرای قانون هوای پاک، سازمان حفاظت از محیط زیست کشور سامانه‌ای را طراحی و اجرا کرده که تمامی دستگاه‌هایی که در این قانون دارای مسئولیت هستند، باید اطلاعات خو د را بارگذاری کنند که روش ساده ای نیز در این سامانه لحاظ شده است.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی عنوان کرد: تا پایان فروردین ماه دستگاه‌ها اطلاعات خود را برای بارگذاری ارائه دادند که ۵۷ درصد بارگذاری در استان انجام شده بود و مجدداً مهلتی از ابتدای خرداد تا ۲۳ خرداد تمدید شد که سایر دستگاه‌ها این اطلاعات را بارگذاری کنند.
مصطفوی تصریح کرد: ۵۷ درصد عوامل ایجاد آلودگی اراک مربوط به خودروها است و در حوزه از رده خارج کردن خودروها، قانون تعبیر مناسبی نداشته زیرا در گذشته سن فرسودگی خودرو داشتیم اما با تغییر قانون سن فرسودگی خودرو فقط برای خوردوهایی است که نتوانند گواهی معاینه فنی دریافت کنند.
مصطفوی خاطرنشان کرد: بروزرسانی طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک انجام شده و سناریوهای کاهش آلودگی نیز تدوین شده که در کارگروه کاهش آلودگی مقرر شد با حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط این سناریوها بومی سازی شود که ۲۵ راهکار برای کاهش آلودگی اراک به تأیید رسیده که امیدواریم اجرایی شود.