نماهنگ محرمی «مدیونم» در داراب منتشر شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، همزمان با محرم حسینی توسط جمعی از هنرمندان شهرستان داراب نماهنگ مدیونم به کارگردانی سمیه حسنی و با موسیقی و فیلم حسن برزگری و جمعی از هنرمندان دارابی در دهه اول محرم ضبط و منتشر شد. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، همزمان با محرم حسینی توسط جمعی از هنرمندان شهرستان داراب نماهنگ مدیونم به کارگردانی سمیه حسنی و با موسیقی و فیلم حسن برزگری و جمعی از هنرمندان دارابی در دهه اول محرم ضبط و منتشر شد.

منبع : مهر نیوز