نیازمند فرهنگ سازی در مصرف آب کشاورزی و خانگی هستیم

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مریم کارگر نجفی معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در اولین کنگره ملی پایداری محیط زیست بر پایه مدیریت هوشمند منابع آب گفت: مخازن سدها در برخی استان و از جمله استان سیستان بلوچستان کاهش داشته است، کشور ما در منطقه‌ای قرار دارد که ۷۵ درصد در منطقه خشک […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مریم کارگر نجفی معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در اولین کنگره ملی پایداری محیط زیست بر پایه مدیریت هوشمند منابع آب گفت: مخازن سدها در برخی استان و از جمله استان سیستان بلوچستان کاهش داشته است، کشور ما در منطقه‌ای قرار دارد که ۷۵ درصد در منطقه خشک قرار گرفته است.
وی افزود: چالش‌هایی ما در حوزه آب و محیط زیست داریم چون صنعت ما عمدتاً متمرکز بر آب است، از جمله چالش‌ها توزیع جمعیت ما در استان‌های مرکزی، الگوی توسعه مبتنی بر اقلیم نیست و بخش عمده‌ای از آب در کشاورزی مصرف می‌شود
کارگر نجفی گفت: در جلسه‌ای که با ریاست جمهور داشتیم بر بهره برداری در حوزه آب اشاره داشتند.
وی ادامه داد: در بحث استفاده از نخبگان، شرکت‌های دانش بنیان و مردم طرفیت‌های خوبی است و اگر بتوانیم با همکاری که داریم اقداماتی انجام دهیم نتیجه خوبی خواهیم دید.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو گفت: در هوشمند سازی در فعالیت نیرو کارهای خوبی داشتیم سامانه‌های هوشمند سازی آب خیلی به وزرات نیرو کمک می‌کند؛ در بحث مدیرت آب منابع و مصالح داریم نیاز داریم داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل شوند و که این کار کمک بسیاری می‌کند.
وی گفت: در مصرف کشاورزی و خانگی نیازمند تحول هستیم در استفاده از تجهیزات کم مصرف در کنتورهای خانگی اتفاق‌های خوبی بود که افتاده است ولی باز هم نیاز به توسعه داریم همچنین فرهنگ سازی مصرف آب در کشاورزی و خانگی نیاز داریم که حوزه‌های فرهنگ ساز فعال شوند.
مخاطبین در حوزه مدیرت مصرف که مهم‌ترین بخش مدیرت مصرف خانگی بانوان هستند که نیاز است اقدامات بیشتری در این حوزه انجام شود.
وی در پایان گفت: سعی می‌کنیم همکاری بیشتر با دومین کنگره پایداری محیط زیست داشته باشیم و وزارت نیرو آمادگی کامل دارد تا در کنار فراکسیون محیط زیست مجلس و سایر ارگان‌ها همکاری لازم داشته باشد.
منبع : مهر نیوز