نیازهای دختران در مباحث فرهنگی بررسی شود

به گزارش سردبیر پرس، انسیه خزعلی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از برگزاری این معاونت با مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان خبر داد و افزود: مجمع تشکل‌های جوانان می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی معاونت در برنامه‌های محلی و منطقه‌ای و حتی برنامه‌های ملی و سراسری عمل کند. وی تصریح کرد: همچنین از […]

به گزارش سردبیر پرس، انسیه خزعلی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از برگزاری این معاونت با مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان خبر داد و افزود: مجمع تشکل‌های جوانان می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی معاونت در برنامه‌های محلی و منطقه‌ای و حتی برنامه‌های ملی و سراسری عمل کند.
وی تصریح کرد: همچنین از پیشنهاد سازمان‌های مردم نهاد برای مشارکت در کارگروه‌ها و شوراهای معاونت و بهره‌مندی از نظرات جوانان استقبال می‌کنیم؛ چرا که منجر به فنی‌تر و پربارتر شدن طرح‌ها و سیاست گذاری‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خواهد شد.
خزعلی به نقش سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان اشاره و اظهار کرد: یکی از مسائل بسیار مهم که در برنامه ریزی ها همواره مورد توجه دولت مردمی است، رعایت عدالت در فراهم کردن امکانات در سطح کشور است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: به نظر می‌رسد از مهمترین ظرفیت‌ها که باید موردتوجه و بهره‌مندی قرار گیرد، جوانان فعال و دغدغه مند سراسر کشور است.
وی ادامه داد: بنابر این پیشنهاد می‌شود تعداد سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه جوانان در هر استان افزایش یابد و افراد بیشتری وارد مباحث اجتماعی شوند و با اتصال به شوراهای مشورتی و تصمیم گیری، در تصمیم سازی های کشور مشارکت داشته باشند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: لازم است نیازها و ایده‌های دختران در مباحث فرهنگی، هویتی و اجتماعی؛ به ویژه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی موجود و تأثیرگذاری در جامعه و در نهایت دستیابی به آرمان‌های این افراد مورد بررسی قرار گیرد.
منبع : مهر نیوز