نیروی هوایی در تراز انقلاب با بهره‌گیری از جوانان محقق می‌شود

به گزارش سردبیر پرس، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در بازدید از بیمارستان بعثت این نیرو، ضمن دیدار با رئیس و کارکنان بیمارستان، با اشاره به فرمایش فرماندهی معظم کل قوا در بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار داشت: بر اساس فرمایش فرماندهی معظم کل قوا، توجه ویژه به جوانان در همه حوزه‌ها باید […]

به گزارش سردبیر پرس، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در بازدید از بیمارستان بعثت این نیرو، ضمن دیدار با رئیس و کارکنان بیمارستان، با اشاره به فرمایش فرماندهی معظم کل قوا در بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار داشت: بر اساس فرمایش فرماندهی معظم کل قوا، توجه ویژه به جوانان در همه حوزه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: یکی از فرمان‌ها و اوامر فرماندهی معظم کل قوا در حکم اینجانب به‌عنوان یک سرباز، ایجاد نیروی هوایی دانشمند در تراز جمهوری اسلامی ایران بوده است که این امر باید با توجه ویژه به جوانان محقق شود.
در ادامه این بازدید، فرمانده نیروی هوایی ارتش با تأکید بر ضرورت تکریم مراجعه‌کنندگان بیمارستان به‌ویژه خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران و بازنشستگان گفت: اگر ارتباط بین فرماندهان و کارکنان رابطه‌ای از جنس صداقت و همدلی باشد، قطعاً در حوزه بهداشت و درمان با به‌کارگیری دانش، نیروی انسانی و تجهیزات، همه فعالیت‌ها و ارائه خدمات با شور و اشتیاق مضاعف انجام خواهد شد که ثمره آن رضایتمندی خدا و همه بیماران و مراجعه‌کنندگان خواهد بود.
در این مراسم،رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش و «صمدی» رئیس بیمارستان بعثت این نیرو، گوشه‌ای از عملکرد و فعالیت‌های این بیمارستان در ایام کرونا را ارائه کردند.