هرگونه تجمع تبلیغاتی توسط داوطلبان انتخابات ممنوع است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عزیزالله شهبازی بعد از ظهر چهارشنبه با اشاره به ضرورت انجام هرگونه اقدامات انتخاباتی از سوی داوطلبان مطابق قانون اظهار داشت: کلیه امکانات و تجهیزات برای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا فراهم شده است. وی افزود: از طرفی همانطوری که می‌دانید […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عزیزالله شهبازی بعد از ظهر چهارشنبه با اشاره به ضرورت انجام هرگونه اقدامات انتخاباتی از سوی داوطلبان مطابق قانون اظهار داشت: کلیه امکانات و تجهیزات برای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا فراهم شده است.
وی افزود: از طرفی همانطوری که می‌دانید انتخابات بر اساس جدول زمانی خود توسط دست اندرکاران در حال انجام است و جلسات ستاد انتخابات به طور مرتب و منظم برگزار می‌گردد و الحمدلله هماهنگی خیلی خوبی بین هیئت‌های اجرایی و نظارت وجود دارد.
وی افزود: علی ایحال هرگونه تجمع تبلیغاتی توسط داوطلبان انتخابات ممنوع است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی رعایت قانون یک وظیفه دینی، شرعی و قانونی است برای اینکه رأی مردم زینتی نیست بلکه یک رأی هم تأثیرگذار و سرنوشت ساز است به همین خاطر تأمین امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت از اهداف اساسی و اصلی وزارت کشور در استان‌ها می‌باشد.
استاندار البرز تصریح کرد: حضور و مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی در ۲۸ خرداد ماه سال جاری تمامی تحلیل‌های هدفمند استکبار جهانی را نقش برآب خواهد ساخت.

شهبازی افزود: یکی از فصول کلیه انتخابات در سطوح مختلف مجازات‌هایی است که قانونگذار برای برخورد با متخلفین پیش‌بینی کرده است.
نماینده عالی دولت اضافه کرد: کلیه امکانات تجهیزات برای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شهر و روستا در استان تأمین شده است.

وی افزود: امروزه در دنیا گردش قدرت به روش مسالمت آمیز از طریق انتخابات صورت می‌گیرد در حقیقت این مردم هستند که سر نوشت خودشان را تعیین و رقم می‌زنند و اصولاً قاعده دمکراسی و گردش قدرت هم همین است.

منبع : خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عزیزالله شهبازی بعد از ظهر چهارشنبه با اشاره به ضرورت انجام هرگونه اقدامات انتخاباتی از سوی داوطلبان مطابق قانون اظهار داشت: کلیه امکانات و تجهیزات برای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا فراهم شده است.
وی افزود: از طرفی همانطوری که می‌دانید انتخابات بر اساس جدول زمانی خود توسط دست اندرکاران در حال انجام است و جلسات ستاد انتخابات به طور مرتب و منظم برگزار می‌گردد و الحمدلله هماهنگی خیلی خوبی بین هیئت‌های اجرایی و نظارت وجود دارد.
وی افزود: علی ایحال هرگونه تجمع تبلیغاتی توسط داوطلبان انتخابات ممنوع است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی رعایت قانون یک وظیفه دینی، شرعی و قانونی است برای اینکه رأی مردم زینتی نیست بلکه یک رأی هم تأثیرگذار و سرنوشت ساز است به همین خاطر تأمین امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت از اهداف اساسی و اصلی وزارت کشور در استان‌ها می‌باشد.
استاندار البرز تصریح کرد: حضور و مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی در ۲۸ خرداد ماه سال جاری تمامی تحلیل‌های هدفمند استکبار جهانی را نقش برآب خواهد ساخت.

شهبازی افزود: یکی از فصول کلیه انتخابات در سطوح مختلف مجازات‌هایی است که قانونگذار برای برخورد با متخلفین پیش‌بینی کرده است.
نماینده عالی دولت اضافه کرد: کلیه امکانات تجهیزات برای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شهر و روستا در استان تأمین شده است.

وی افزود: امروزه در دنیا گردش قدرت به روش مسالمت آمیز از طریق انتخابات صورت می‌گیرد در حقیقت این مردم هستند که سر نوشت خودشان را تعیین و رقم می‌زنند و اصولاً قاعده دمکراسی و گردش قدرت هم همین است.

منبع : خبرگزاری مهر