هشتادمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور

هشتادمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور بعد از ظهر روز سه شنبه ۳۰ فروردین ماه با حضور سران قوا و مقامات لشکری و کشوری در سالن شهید مطهری نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. منبع : مهر نیوز

هشتادمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور بعد از ظهر روز سه شنبه ۳۰ فروردین ماه با حضور سران قوا و مقامات لشکری و کشوری در سالن شهید مطهری نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

منبع : مهر نیوز