هشدار درباره مبارزه به موقع با آفات در شرایط خشکسالی

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط خشکسالی، کشاورزان باید گوش به زنگ باشند تا به محض آن که کارشناسان سازمان حفظ نباتات زمان مبارزه با آفات را اعلام کردند، اقدام کنند. اکبر آهنگران افزود: اگر کشاورزان به […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط خشکسالی، کشاورزان باید گوش به زنگ باشند تا به محض آن که کارشناسان سازمان حفظ نباتات زمان مبارزه با آفات را اعلام کردند، اقدام کنند.
اکبر آهنگران افزود: اگر کشاورزان به موقع با آفات مبارزه کنند، در نسل‌های بعدی با جمعیت کمتری از آفات مواجه می‌شوند و در غیر این صورت جمعیت آفات در اراضی زیر کشت افزایش خواهد یافت.
وی در مورد محصول پنبه گفت: ما هر سال با کرم غوزه پنبه مواجه هستیم و امسال به دلیل شرایط کم آبی قطعاً این آفت جمعیت بیشتری خواهد داشت.
مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور بر مبارزه کشاورزان با نسل اول کرم غوزه پنبه تاکید کرد.
وی با اشاره به آفات سایر محصولات کشاورزی اذعان داشت: اگر با آفت چوبخوار پسته و کرم سیب نیز به موقع مبارزه نشود، این باغات دچار خسارت می‌شوند.
آهنگران گفت: بسیار مهم است که امسال کشاورزان در مبارزه با آفات، زمان را از دست ندهند.
وی خاطرنشان کرد که مبارزه با کرم ساقه خوار برنج که از آفات مهم این محصول است، آغاز شده است.