هشدار وزش باد شدید و خسارت زا در نوار غربی استان از اواخر فرداشب

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس