همایش تجلیل از رانندگان نمونه

همایش تجلیل از رانندگان نمونه صبح روز یکشنبه هجدهم مهرماه ۱۴۰۰ به مناسبت هفته ناجا و با حضور و سخنرانی سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در مقر فرماندهی تهران برزگ برگزار شد. منبع : مهر نیوز

همایش تجلیل از رانندگان نمونه صبح روز یکشنبه هجدهم مهرماه ۱۴۰۰ به مناسبت هفته ناجا و با حضور و سخنرانی سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در مقر فرماندهی تهران برزگ برگزار شد.

منبع : مهر نیوز