همایش شیرخوارگان حسینی در اردبیل

همزمان با هفتمین روز از ماه محرم سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی به یاد طفل شیرخوار شهید اباعبدالله حضرت علی اصغر (ع) روز جمعه چهاردهم مرداد ماه در سالن شش هزار نفری رضازاده اردبیل برگزار شد.

همزمان با هفتمین روز از ماه محرم سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی به یاد طفل شیرخوار شهید اباعبدالله حضرت علی اصغر (ع) روز جمعه چهاردهم مرداد ماه در سالن شش هزار نفری رضازاده اردبیل برگزار شد.