همایش شیرخوارگان حسینی در بیرجند

طبق روال همه ساله امروز مراسم شیرخوارگان حسینی به یاد حضرت علی اصغر (ع) با حضور شمار زیادی از مادران و کودکان شیرخوار در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد.

طبق روال همه ساله امروز مراسم شیرخوارگان حسینی به یاد حضرت علی اصغر (ع) با حضور شمار زیادی از مادران و کودکان شیرخوار در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد.