همایش شیرخوارگان حسینی در سمنان

در روز جمعه مادران حسینی به همراه فرزندان شیرخوار خود به مصلی سمنان آمدند و طفل خود را روی دستان خود گرفته و به یاد امام حسین (ع) و فرزند شش ماهه اش عزاداری کردند.

در روز جمعه مادران حسینی به همراه فرزندان شیرخوار خود به مصلی سمنان آمدند و طفل خود را روی دستان خود گرفته و به یاد امام حسین (ع) و فرزند شش ماهه اش عزاداری کردند.