همه با هم برای ایران

جامعه هنری، پزشکی و ورزشی استان کرمانشاه همراه با دیگر اقشار مختلف مردم با حضور در انتخابات ۲۸ خرداد حماسه‌ای دیگر خلق خواهند کرد. به گزارش سردبیر پرس، هنرمندان شهر واستان کرمانشاه بازهم با ثبت اثر انگشتشان در انتخابات روز ۲۸ خرداد، در رقم زدن سرنوشت خود و کشور، نقش آفرین خواهند بود.       […]

جامعه هنری، پزشکی و ورزشی استان کرمانشاه همراه با دیگر اقشار مختلف مردم با حضور در انتخابات ۲۸ خرداد حماسه‌ای دیگر خلق خواهند کرد. به گزارش سردبیر پرس، هنرمندان شهر واستان کرمانشاه بازهم با ثبت اثر انگشتشان در انتخابات روز ۲۸ خرداد، در رقم زدن سرنوشت خود و کشور، نقش آفرین خواهند بود.
 
 
 
 

دانلود فیلم
 
کادر درمان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان کرمانشاه هم در انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا، حضوری پرشور خواهند داشت.

دانلود فیلمجامعه‌ی ورزشی استان کرمانشاه، نیز همراه با سایر قشر‌های مردم، فردا در عرصه‌ی انتخابات حضوری موثر خواهند داشت.

منبع : سردبیر پرس