هوای اصفهان بر مدار نارنجی آلودگی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه با میانگین ۱۱۶ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه با میانگین ۱۱۶ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با ۹۴، خیابان ۲۵ آبان با ۹۱، خیابان فرشادی با ۸۷ و کردآباد با ۹۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.
همچنین شاخص هوا در ایستگاه میدان انقلاب با ۱۱۵، پارک زمزم با ۱۴۶، بزرگراه خرازی با ۱۳۰، دانشگاه صنعتی با ۱۰۸، خیابان رودکی با ۱۰۳، سپاهان شهر با ۱۰۷، رهنان با ۱۴۰، خیابان فیض با ۱۱۰، بولوار کاوه با ۱۰۹، میرزا طاهر با ۱۳۲ و ولدان (ایستگاه ورزشگاه میثاق) با ۱۱۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
شاخص هوای اصفهان، امروز در ایستگاه خیابان زینبیه با ۱۵۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان قرار دارد.
صبح امروز وزش نسیم خنک پدیده غالب شهر اصفهان است.
امروز شاخص هوای سجزی با ۹۲، شاهین شهر با ۸۸ و مبارکه با ۸۲ AQI در وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان با ۱۵۵ ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص بطور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل منوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و بطور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

منبع : خبرگزاری مهر