هوای تهران در نیمه اردیبشهت ۱۴۰۰ سالم است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، آمار روزهای با کیفیت هوا در تهران به ۴۰ روز رسید. همچنان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از بیشترین میزان غلظت در میان دیگر آلاینده‌ها برخوردارند. طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین غلظت آلاینده هوا بر روی عدد ۵۹ قرار داشته اما هم اکنون این میانگین به عدد ۸۱ رسیده […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، آمار روزهای با کیفیت هوا در تهران به ۴۰ روز رسید.
همچنان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از بیشترین میزان غلظت در میان دیگر آلاینده‌ها برخوردارند.
طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین غلظت آلاینده هوا بر روی عدد ۵۹ قرار داشته اما هم اکنون این میانگین به عدد ۸۱ رسیده است.
پیش بینی می‌شود این شرایط طی ساعات آلاینده ادامه داشته باشد.