هوای تهران سالم است/ خروج ۴ آلاینده از شرایط پاک

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، کیفیت هوای تهران همچنان در شرایط قابل قبول قرار دارد و طبق الگوی روزهای گذشته شب‌ها با افزایش غلظت دی اکسید نیتروژن و روزها با غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون مواجه هستیم. دی اکسید گوگرد و مونو اکسید کربن تنها آلاینده‌هایی هستند که در شرایط پاک قرار دارند. […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، کیفیت هوای تهران همچنان در شرایط قابل قبول قرار دارد و طبق الگوی روزهای گذشته شب‌ها با افزایش غلظت دی اکسید نیتروژن و روزها با غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون مواجه هستیم.
دی اکسید گوگرد و مونو اکسید کربن تنها آلاینده‌هایی هستند که در شرایط پاک قرار دارند. و مابقی آلاینده‌ها در شرایط قابل قبول قرار دارد.
در حال حاضر میانگین غلظت آلاینده‌های هوا طی ۲۴ ساعت آینده بر روی عدد ۷۲ قرار داشته و در حال حاضر هم تنها یک واحد از غلظت آلاینده‌ها کاسته شده است.
پیش بینی می‌شود این شرایط در ساعات آینده ادامه یابد.