هوای سه شهرستان کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار دارد

احد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته، هوای شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و اسلام‌آبادغرب در وضعیت هشدار قرار دارد. وی افزود: ایستگاه‌های پایش شاخص کیفی هوا در سه شهرستان قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و اسلام‌آبادغرب در ۲۴ ساعت گذشته از ساعت ۹ صبح روز گذشته تا […]

احد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته، هوای شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و اسلام‌آبادغرب در وضعیت هشدار قرار دارد.
وی افزود: ایستگاه‌های پایش شاخص کیفی هوا در سه شهرستان قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و اسلام‌آبادغرب در ۲۴ ساعت گذشته از ساعت ۹ صبح روز گذشته تا ۹ صبح امروز ۹ بهمن ماه، ناسالم و وضعیت هشدار را نشان دادند.
مدیرکل محیط زیست کرمانشاه تصریح کرد: عدد شاخص کیفی هوا برای شهرستان قصرشیرین ۱۳۷، سرپل‌ذهاب ۱۵۴ و اسلام‌آبادغرب ۱۷۴ گزارش شده است که این ارقام از مقدار شاخص استاندارد بالاتر بوده و در سطح هشدار قرار دارد.

منبع : مهر نیوز