هیأتی از روسیه در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافتند

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در جلسه نوبت صبح امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی هیأتی از کشور روسیه در جایگاه مهمانان صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. ریاست این هیأت را «دیمیتری واسیلنکو» معاون کمیته علمی‌، آموزشی و فرهنگ شورای فدراسیون روسیه و رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه با ایران بر عهده […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در جلسه نوبت صبح امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی هیأتی از کشور روسیه در جایگاه مهمانان صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.
ریاست این هیأت را «دیمیتری واسیلنکو» معاون کمیته علمی‌، آموزشی و فرهنگ شورای فدراسیون روسیه و رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه با ایران بر عهده داشت.

منبع : خبرگزاری مهر