ورزش پهلوانی به مناسبت سومین سالگرد شهید سلیمانی

ورزش پهلوانی به مناسبت سومین سالگرد شهید سلیمانی در زورخانه حیدریه امیرالمومنین (ع) شهر کرمانشاه با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه و اقشار مختلف مردم برگزار شد. منبع : مهر نیوز

ورزش پهلوانی به مناسبت سومین سالگرد شهید سلیمانی در زورخانه حیدریه امیرالمومنین (ع) شهر کرمانشاه با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

منبع : مهر نیوز