تجلیل خبرنگاران رسانه سردبیر پرس ازکارگران شهر

بمناسبت یازدهم اردیبهشت ماه روز کاروکارگر، خبرنگاران رسانه سردبیر پرس شهرستان سنقروکلیایی ازاین زحمتشان عرصه سازندگی وآبادانی شهر ومیهن  اسلامی تشکر وقدردانی بعمل آوردند.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس ،وتوای مجاهد فی سبیل الله که حتی رسول الله بر دستانت بوسه میزند.تو آن بزرگ مردی هستی که وجودت سازنده هر شهر وکشوریست ،تو آن برکتی هستی که در قالب کار وعشق به آن همه وجودت را تواناییت را بودنت را ودر کل خودت را به زیبایی هرچه تمام به دید ودیدگان به نمایش میگذاری ،تا همه به وجودت افتخارکنند نامت کارگر اما تجلی همه ی زیبایی های خلقت هستی .نامت که شکوه تکاپوست تنها وازه ماندگار هدف خلقت که بر جراید عالم خداوند ثبت نمونده است .دستهایت که آیینه تلاش روزگارند پربرکت باد توان دستهایت را میستایم ،ای سازنده ترین نقش هستی روزها در تلاشی برای آرامش شبها وشبها درتکاپویی برای آسایش روزها .خوشا عرق جبینت که خدا پاس میداردش.

مبارک بادهروز تاریخ بنامت.

رسانه سردبیر پرس از همه این عزیزان کمال تشکر را داشته واز خداوند منان برای کارگران نظام جمهوری اسلامی ایران وحتی جهان آرزوی طول عمر ،در صحت وسلامتی مینماید.باشد که قدردان همه زحماتشان باشیم.