وضعیت آب ۱۰۳ خانوار روستای توتنگ بهبود می یابد

به گزارش سردبیر پرس، عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه شبکه توزیع این روستا فرسوده و برای تأمین آب مورد نیاز مشترکین و بهبود فشار آب، یک باب مخزن و شبکه توزیع روستا بهسازی و توسعه یافت، افزود: در اجرای این پروژه ۲.۵ کیلومتر شبکه توزیع و چهار باب حوضچه شیرآلات با اعتباری بالغ بر […]

به گزارش سردبیر پرس، عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه شبکه توزیع این روستا فرسوده و برای تأمین آب مورد نیاز مشترکین و بهبود فشار آب، یک باب مخزن و شبکه توزیع روستا بهسازی و توسعه یافت، افزود: در اجرای این پروژه ۲.۵ کیلومتر شبکه توزیع و چهار باب حوضچه شیرآلات با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اجرا شد.
وی گفت: با هدف تأمین و ذخیره آب این روستا یک باب مخزن ۱۰۰ متر مکعبی بتنی با اعتبار ۹ میلیارد ریال احداث شد که نیاز آبی ۱۰۳ خانوار این روستا را تأمین خواهد کرد.
به گفته مدیر عامل آبفا، نصب انشعابات نیز طی روزهای آینده انجام و عملیات آبرسانی از طریق شبکه توزیع جدید انجام خواهد شد.